ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองประเภทคู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองประเภทคู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา  13.00-18.00 น.
ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นเรนทร์ฤทธิ์ ลำดวน และ อิทธิพัฒน์ เอกจำนงค์ หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ