ภาพข่าว: คว้าเหรียญ
รามณรงค์ เสวกวิหารี (ซ้าย) จาก ม.เกษมบัณฑิต เอาชนะณิชากร คำสุพรม จาก ม.ธุรกิจ บัณฑิตย์ 35-5 คว้าเหรียญทองเทควันโด รุ่น 58 กก.ชาย ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ที่ราชมงคลธัญบุรี.