ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองประเภทคู่ชาย-หญิง วันที่ 23 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองประเภทคู่ชาย-หญิง
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00-18.00 น.
ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นเรนทร์ฤทธิ์ ลำดวน และ อิทธิพัฒน์ เอกจำนงค์

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ