ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนนิส วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนนิส วันที่ 23 ม.ค. 2561
ณ สนามเทนนิส 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย สมสกุล เทียนชัย และ วสันต์ ทุงจันทร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ