ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลลีลาศ วันที่ 23 มค. 2561

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลลีลาศ วันที่ 23 มค. 2561