ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

วันที่ 23 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง6)
โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และนักกีฬาสู่จังหวัดปทุมธานี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายจีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ