ภาพบรรยากาศการประชุมทีมเทเบิลเทนนิส วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมทีมเทเบิลเทนนิส วันที่ 23 ม.ค. 2561
ณ ห้องเอกสโรชา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี