ภาพบรรยากาศการแข่งขันครอสเวิร์ด วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันครอสเวิร์ด วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารเรียนรวม13ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย เปรมิน พงษ์หนู และ ทิพย์จุฑา จันทร์ทอง หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วรวุฒิ เนื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ