ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น วันที่ 23 ม.ค. 2561

ประเภทแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. – ชาย คู่ที่ 1 รอบแรก เวลา 13.00 น.

สถาบันการพลศึกษา vs มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ยิมเนเซียม1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย นายสงคราม มีบุญญา
จัดทำอัลบั้มโดย หทัยรัตน์ รัตนบุรี คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ