ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น วันที่ 23 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ มธ. ยิมเนเซียม 1 (Westwing Hall)

ถ่ายภาพโดย สงคราม มีบุญญา (มธ.)

จัดทำอัลบั้มโดยนายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันกีฬามวยสากลไลท์เวท – ชายน้ำหนักเกิน  56 กก. แต่ไม่เกิน         60 กก.  มหาวิทยาลัยบูรพา(ฝ่ายแดง) vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม          (ฝ่ายน้ำเงิน)

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยบูรพา(ฝ่ายแดง)เป็นฝ่ายชนะ

การแข่งขันกีฬามวยสากล ไลท์ฟลายเวท – หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน  48 กก.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(ฝ่ายแดง) vs มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด(ฝ่ายน้ำเงิน)

 

ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด(ฝ่ายน้ำเงิน)เป็นฝ่ายชนะ

การแข่งขันมวยสากล ไลท์ฟลายเวท – หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน     48 กก  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ(ฝ่ายแดง) vs มหาวิทยาลัยศิลปากร(ฝ่ายน้ำเงิน)

ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ(ฝ่ายแดง)เป็นฝ่ายชนะ