ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชายและทีมหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชายและทีมหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายชัยวัฒน์ ก้อนแก้ว และ นายธัชกร ทองนิธิกานต์
จัดทำอัลบั้มโดย รัชนีกร กอแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโดนโลยีสารสนเทศ

Highlight

ม.ราชมงคลธัญบุรี ชนะ ม.อุบลราชธานี 3-0 ในการแข่งขัน ปิงปองทีมชาย รอบแรก (ชื่อนักกีฬา นายพัฒนา ฉินนะโสต)

Highlight

ม.พระจอมเกล้า ชนะ ม.อีสาน 3-1 ในการแข่งขัน ปิงปองทีมชาย รอบแรก (ชื่อนักกีฬา นายปิยะภัทร ภัทรกรธนกิจ)

Highlight

ม.เกษตรศาสตร์ ชนะ ม.ขอนแก่น 3-0 ในการแข่งขันปิงปองทีมหญิงรอบแรก (ชื่อนักกีฬา นางสาวพิสิฏฐา เมฆอัมพร)