ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 23 ม.ค. 2561

 

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง6)
โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และนักกีฬาสู่จังหวัดปทุมธานี

ถ่ายภาพโดย นายสุทธิพงษ์ ศรีเมฆ, นายธนากร บุญเจริญ, นายจารุดล แสงเดช, นายปองภพ โรจนโพธิ์, นายวุฒิไกร เข็มกลัด, นายทรงพล จริตกล้า เเละ นายเกียรติวัฒน์ ไหลนำเจริญ  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นาย ภาสกร นุ่มโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ