ภาพเด็ด! เปตอง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! เปตอง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 24 ม.ค. 2561

ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ, นายอิทธิพัฒน์ เอกจนงค์, นายกฤษดา ยังสุข และนายนเรนทร์ฤทธิ์ ลำดวน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการแข่งขันกีฬาเปตองเดี่ยวหญิง
ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ณ สนามเปตอง. เวลา 09.00 – 12.00 น.

ภาพการแข่งขันกีฬาเปตองเดี่ยวหญิง
ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยปทุมธานี และ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ณ สนามเปตอง. เวลา 09.00 – 12.00 น.

ภาพการแข่งขันกีฬาเปตองเดี่ยวชาย
ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัย สถาบันการพลศึกษา
ณ สนามเปตอง. เวลา 09.00 – 12.00 น.