ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย
วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย อารยา แสงสว่าง สโรธร ยาหยี พัทธีรตา สิทธิ์อมรกิตติ์ วสิษฐ์พล ทองสว่าง ระพีพัฒน์ เขียวบุษบง และกฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ