ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมหญิง คู่ที่ 6 วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมหญิง คู่ที่ 6 วันที่ 23 ม.ค. 2561
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต vs มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ณ ยิมเนเซียม4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย ศิลาวุฒิ นวลนุกุล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ