ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันทีมชาย คู่ที่ 7 วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันทีมชาย คู่ที่ 7 วันที่ 23 ม.ค. 2561
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ณ ยิมเนเซียม4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย ศิลาวุฒิ นวลนุกุล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
จัดทำอัลบั้มโดย วรวุฒิ เนื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ