ภาพบรรยากาศการการประชุมผู้จัดการทีมปันจักสีลัต วันที่ 23 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการการประชุมผู้จัดการทีมปันจักสีลัต
วันที่ 23 มกราคม 2561
ณ อาคารบรรยายรวม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย ภานุวัฒน์ จิตอารี และ จิตริน เตื่อยโยชน์ ชื่อผู้ถ่าย สื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นิธิพันธ์ ธุระพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ