ภาพบรรยากาศการแข่งขันบริดจ์ วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบริดจ์ วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 14.30-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายเปรมิน พงษ์หนู  นางสาวทิพย์จุฑา จันทร์ทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์  ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ