ภาพบรรยากาศการแข่งขันบริดจ์ วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบริดจ์ วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เย็น)