ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เซปักตะกร้อ วันที่ 24 ม.ค. 2561เวลา 9.00 – 12.00 น.

ประเภทการแข่งขัน ทีมชุด ชาย-หญิงณ สนามโดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายสุทธิชาติ อินทรเกษตร และ นางสาว ศุภรา กลีบโกมุท และ นาย ไชยวัฒน์ แสงอ่อน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย หทัยรัตน์ รัตนบุรี คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ