ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตัน วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตัน วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบกับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ถ่ายภาพโดย นายศิลาวุฒิ นวลนุกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย นายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ