ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล วันที่ 24 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ มธ. ยิมเนเซียม 1 

ถ่ายภาพโดย ณพรัตน์ สร้อยทอง (มธ.)

จัดทำอัลบั้มโดยนางสาวเบญธิญา วะรินทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

บาส ทีมชาย สาย F คู่ที่ 20 รอบแรก เวลา 12.30 น.
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่(ชุดสีขาว) vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(ชุดสีดำ)

ทีมชาย สาย G คู่ที่ 21 รอบแรก เวลา 14.00 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(ชุดสีขาว) vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ชุดสีดำ)