ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ซอฟท์บอล วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ซอฟท์บอล วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ มธ. สนามซอฟท์บอล

ถ่ายภาพโดย ประภาพันธ์ ว่องไว (มธ.)

จัดทำอัลบั้มโดย นายวัชรพงษ์ นวลกิ่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น.      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยบูรพา