ภาพบรรยากาศการรับรางวัลเหรียญ ดาบสากล วันที่ 24 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลเหรียญ ดาบสากล วันที่ 24 ม.ค. 2561 ณ ยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย หทัยรัตน์ รัตนบุรี คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันดาบสากล ประเภทดาบ Sabre (บุคคลชาย)

ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแข่งขันดาบสากล ประเภทดาบ Epee (บุคคลหญิง)

ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย