ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย สงคราม มีบุญญา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่ที่ 2 รอบก่อนรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คู่ที่ 3 รอบก่อนรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คู่ที่ 4 รอบก่อนรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ vs สถาบันการพลศึกษา