นายวราวุฒิ วงษ์งาม

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล ทีมชาย สาย M21 คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 27 ม.ค. 2561  เวลา 11.00-12.00 น.
ณ สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย ชัยกมล พฒมุข  ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็ปไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์ […]
26/01/2018

ภาพเด็ด! ฟุตบอลชาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! ฟุตบอลชาย การแข่ง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]