นางสาวหทัยรัตน์ รัตนบุรี

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลเหรียญ ดาบสากล วันที่ 24 ม.ค. 2561 ณ ยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย หทัยรัตน์ รัตนบุรี คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันดาบสากล ประเภทดาบ Sabre (บุคคลชาย)

ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแข่งขันดาบสากล ประเภทดาบ Epee (บุคคลหญิง)

ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลเหรียญ ดาบสากล วันที่ 24 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลเหร […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เซปั […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไท […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันลีลาศ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ลีลา […]