นายอิศรพงษ์ พรมลาย

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ปีนหน้าผา วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ สนามปีนผา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย ฝ่ายเทคนิคกีฬาปีนผา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดทำอัลบั้มโดย อิศรพงษ์  พรมลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ