นายนิธิพันธ์ ธุระพันธ์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น วันที่ 22 ม.ค.2561 (Official Photo)
ณ มหาวิทลัยธรรมศาสตร์ ยิมเนเซียม 1

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายนิธิพันธ์ ธุระพันธ์ คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ