นายณัฐพล เหลืองอ่อน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทควันโด วันที่ 22 มกราคม 2561  ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพโดย นายทรงพล จริตกล้า และ นายจารุดล แสงเดช คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ