นางสาวปาริชาติ ชัยพิเนตร

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 9.00 น.
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย คู่ชาย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2-0 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย คู่หญิง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2-0 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย คู่ผสม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1-0 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย บุคคลชาย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 1-0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย บุคคลหญิง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2-0 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Oficial Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากก […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์ […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official Photo)

 ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด ประเภทคู่ชาย-คู่หญิง วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]