นางสาวปาริชาติ ชัยพิเนตร

ภาพบรรยากาศการแข่งเปตอง
วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายนเรนทร์ฤทธิ์ ลำดวน  นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ นายอิทธิพัฒน์ เอกจำนง และ นายกฤษดา ยังสุข คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ