pattariya srithong

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ดร.สุภัทร  จำปาทอง  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕  “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แถลงความพร้อมในการจัดการแข่งขัน  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

15/01/2018

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” อัลบั้ม 1

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว การ […]
13/01/2018

กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขั […]
11/01/2018

แบบประเมินผลความพึงพอใจ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
11/01/2018

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีมและสถานที่ประชุม