Phassakon Numsopa

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยิงปืน ประเภท ปืนยาวอัดลม บุคคลชาย

ถ่ายภาพโดย Official photographer
จัดทำอัลบั้มโดย นาย ภาสกร นุ่มโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชิษณุพงศ์ ภูรีโรจน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชนะเลิศประเภท ปืนยาวอัดลม บุคคลชาย ณ สนามยิงปืน กกท. กรุงเทพมหานคร

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยิงปืน ประเภท ปืนยาวอัดลม บุคคลชาย

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยิงปืน ประเภท ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยิงปืน ประเภท ปืนสั้นยิงช้า ทีมชาย

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยิงปืน ประเภท ปืนยาวท่านอน 50 เมตร ทีมชาย

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]