Phassakon Numsopa

ภาพบรรยากาศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า)

ถ่ายภาพโดย สงคราม มีบุญญา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย นาย ภาสกร นุ่มโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                 รักบี้ ประเภท 15 คน – ทีมชาย สาย C คู่ที่ 13 รอบแรก เวลา 09.00 น.

                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยธนบุรี

ภาพบรรยากาศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า)

 

ประเภท 15 คน – ทีมชาย สาย C คู่ที่ 14 รอบแรก เวลา 10.30 น.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันรักบี […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด การแข […]
23/01/2018

ภาพเด็ด! ยูโด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 22 ม.ค. 2561

ภาพเด็ด! ยูโด การแข่งขันกี […]