wanvisa phomanee

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท เรือยาวมังกร 10 ฝีพายหญิง ระยะ 500 เมตร วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรือพาย ประเภท เรือยาวมังกร 10 ฝีพายหญิง ระยะ 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10:30 น. ณ สนาม โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ชนะ

24/01/2018

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท เรือยาวมังกร 10 ฝีพายหญิง ระยะ 500 เมตร วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพ […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท เรือยาว 5 ฝีพายชาย 500 เมตร วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพ […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพ […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท กรรเชียง ชาย 2 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพ […]