wanvisa phomanee

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

 

งานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานงานแถลงข่าวโดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แถลงความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.

ภาพถ่ายโดย : canon official photographer
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี