ฺBENSIYA PANPUNYADET

เยี่ยมศูนย์ข่าว

ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2561

เยี่ยมศูนย์ข่าว – ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) เข้าเยี่ยมศูนย์ข่าวประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ Press Center มทร.ธัญบุรี