ฺBENSIYA PANPUNYADET

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศลีลาศ ประเภท Class D Std วันที่ 23 ม.ค. 2561

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Piyapan Chaimatikul / Saringya Budka จากจุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะเลิศลีลาศ ประเภท Class D Std

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ