Siriwan Chobtam

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง
วันที่ 24 ม.ค. 2561(Official Photo) ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็น ฝ่ายชนะ

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]