Siriwan Chobtam

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนนิส วันที่ 23 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนามเทนนิส 1

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ