Siriwan Chobtam

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo)

ณ สนามแข่งขัน ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน วันที่ 27 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน วันที่ 27 มกราคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ประเภท ดาบ Foil (ทีมชาย) คู่ที่ 8 วันที่ 26 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]