panarin ritmark

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูยิตสูศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System)ชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561

เวลา 13.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นฝ่ายชนะ

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

28/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูยิตสู ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System)ชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น) (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูย […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูยิตสู รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก. วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น) (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูย […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูยิตสู รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก. วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น) (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูย […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูยิตสู รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก. วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น) (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูย […]