นายวรวุฒิ เนื้อทอง

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน
วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย เปรมิน พงษ์หนู และ ทิพย์จุฑา จันทร์ทอง หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วรวุฒิ เนื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากก […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองประเภทคู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเอแมท วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเอแมท […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิ […]