Yanipha Junbumrung

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด รอบชิงชนะเลิศ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561เวลา 15.00 น.
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันการพลศึกษา vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ผลการแข่งขัน สถาบันการพลศึกษา เป็นฝ่ายชนะ 3 – 1

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวญาณิภา จันทร์บำรุง ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

31/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด รอบชิงชนะเลิศ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเ […]
31/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด รอบชิงชนะเลิศ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเ […]
31/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด รอบชิงชนะเลิศ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเ […]
31/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด รอบชิงชนะเลิศ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเ […]