Yanipha Junbumrung

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่น เรือพาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45
วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก

ถ่ายภาพโดย  Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย  นางสาวญาณิภา จันทร์บำรุง ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26/01/2018

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่น เรือพาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่น เรื […]
26/01/2018

คอลัมน์ สีสันราชมงคลธัญบุรีเกมส์

คอลัมน์ สีสันราชมงคลธัญบุร […]
26/01/2018

เงือกหมอนอิงเอ็นเท้าฉีกถอนตัวลงแข่งว่ายน้ำมหาฯลัย ทีมแบดจุฬาพ่าย

เงือกหมอนอิงเอ็นเท้าฉีกถอน […]
26/01/2018

คอลัมน์ คนเป็นข่าว: ภาพของกีฬานร.กรมพละ

คอลัมน์ คนเป็นข่าว: ภาพของ […]