สารต้องห้าม

PROHIBITED LIST 2018
THE WORLD ANTI-DOPING CODE INTERNATIONAL STANDARD

SUBSTANCES & METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)
IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 4.2.2 OF THE WORLD ANTI-DOPING CODE, ALL PROHIBITED SUBSTANCES SHALL BE CONSIDERED AS “SPECIFIED SUBSTANCES” EXCEPT SUBSTANCES IN CLASSES S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A, AND PROHIBITED METHODS M1, M2 AND M3.

 1. NON-APPROVED SUBSTANCES
 2. ANABOLIC AGENTS
 3. PEPTIDE HORMONES, GROWTH FACTORS,RELATED SUBSTANCES, AND MIMETICS
 4. BETA-2 AGONISTS
 5. HORMONE AND METABOLICMODULATORS
 6. DIURETICS AND MASKING AGENTS
 7. MANIPULATION OF BLOOD ANDBLOOD COMPONENTS
 8. CHEMICAL AND PHYSICALMANIPULATION
 9. GENE DOPING
 10. STIMULANTS
 11. NARCOTICS
 12. CANNABINOIDS
 13. GLUCOCORTICOIDS
 14. BETA-BLOCKERS

Download

3 Prohibited List 2018 En 27 35
3 Prohibited List 2018 En 27 35
3-prohibited_list_2018_en_27-35.pdf
291.4 KiB
127 Downloads
Details

16/01/2018

PROHIBITED LIST 2018 THE WORLD ANTI-DOPING CODE INTERNATIONAL STANDARD

PROHIBITED LIST 2018 THE W […]
16/01/2018

ข้อเท็จจริงและประเด็นที่สำคัญ จากคู่มือนักกีฬาขององค์กรต่อต้าน การใช้สารต้องห้ามโลก (WADA)

ข้อเท็จจริงและประเด็นที่สำ […]
15/01/2018

ยาที่ใช้ได้และยาที่ห้ามใช้

ยาที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาด 1. […]
11/01/2018

อันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

อันตรายจากการใช้สารต้องห้า […]