01-กรีฑา

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา วันที่ 23 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย ภูมินทร์ อินคุ้ม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ