36-บาสเกตบอล 3 คน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3 คน วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ มธ. ยิมเนเซียม 7

ถ่ายภาพโดย ณพรัตน์ สร้อยทอง และ ชัยกมล พฒมุข (มธ.)

จัดทำอัลบั้มโดย นายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บาส 3 คน ทีมชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นฝ่ายชนะ

บาส 3 คน ทีมหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลการแข่งขัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายชนะ

บาส 3 คน ทีมหญิง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นฝ่ายชนะ