03-บาสเกตบอล

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน บาสเกตบอลหญิง วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ สนามแข่งขัน ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย ณพรัตน์ สร้องทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดทำอัลบั้มโดย นายอิศรพงษ์  พรมลาย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บาส ทีมหญิง สาย D คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน บาสเกตบอลหญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน บาสเ […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า) 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบาสเก […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบาสเก […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล วันที่ 24 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบ […]